Petroconst

PETROCONST SA

CONSTRUCTII PETROL-GAZE

-

Declaratia de politica in domeniile calitate-mediu-ssm

PETROCONST SA a proiectat si implementat un sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-SSM, conform cerintelor standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008 asigurandu-se astfel, ca toate procesele si activitatile desfasurate in cadrul organizatiei si care fac parte din domeniul sau de activitate, se desfasoara controlat, in conformitate cu prevederile cerintelor legale, reglementarilor tehnice in vigoare si cu cerintele partilor interesate relevante prevazute in acorduri, parteneriate, contracte, legislatie.

Avand ca baza abordarea pe baza de proces, dar si tinand cont de principiile managementului riscului, managementului strategic si managementului schimbarii, Sistemul de Management Integrat proiectat si implementat in cadrul organizatiei creeaza premisele necesare ca intreaga activitate a companiei sa se integreze angajamentelor asumate ale echipei manageriale.

Conducerea PETROCONST SA urmareste crearea unui cadru adecvat de echilibrare a interesului economic cu cel ecologic si cu interesul manifestat fata de factorul uman, considerand satisfacerea deplina a cerintelor clientilor, profitabilitatea, securitatea ocupationala si protectia mediului inconjurator ca baza pentru o dezvoltare durabila, pentru o organizatie atractiva, puternica si respectata.

In acest context, ne angajam sa asiguram dezvoltarea si continua imbunatatire a eficacitatii acestui sistem de management integrat, ca mijloc de pastrare a reputatiei noastre si a pozitiei noastre pe piata.

Viziunea noastra se numeste CRESTERE prin CALITATE, prin PROTEJAREA MEDIULUI SI A OMULUI :

 • satisfacerea cerintelor si asteptarilor clientilor nostri si a celorlalte parti interesate, prin deplina intelegere a necesitatilor acestora si printr-un inalt nivel calitativ al produselor si serviciilor oferite;
 • asigurarea infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvat, imbunatatirea acestora pentru desfasurarea corespunzatoare a tuturor proceselor si asigurarea resurselor necesare realizarii proceselor/produselor/serviciilor la nivelul cerintelor si pentru atingerea obiectivelor stabilite;
 • prevenirea oricaror neconcordante in etapele proceselor de productie;
 • reducerea degradarii mediului de catre produsele furnizate, pe parcursul si la finalul ciclului lor de viata;
 • conformarea cu legislatia in vigoare si cu reglementarile de mediu si de sanatate si securitatea in munca, aplicabile activitatilor desfasurate, serviciilor si produselor noastre, in contextul dat;
 • antrenarea intregului personal PETROCONST SA in directia realizarii obiectivelor si tintelor societatii;
 • adoptarea in practicile noastre curente a unui comportament preventiv fata de poluare si fata de securitatea muncii, in detrimentul celui corectiv, astfel incat sa asiguram imbunatatirea continua a performantei de mediu si de OHSAS

Valorile pe care le impartasim pentru realizarea misiunii noastre sunt: profesionalismul echipei PETROCONST SA, onestitatea, grija fata de client, de mediu, de om si principiul de "castig-castig".

Astfel, furnizam produse si servicii de calitate, la nivelul cerintelor clientilor nostri cit si cerintelor legale si de reglementare specifice acestui domeniu, in vederea cresterii increderii si satisfactiei acestora.

Obiectivele generale sunt stabilite de catre managementul PETROCONST SA din strategia sa pe termen lung:

CALITATE

Cresterea increderii si satisfactiei clientilor in produsele si serviciile PETROCONST SA prin definirea clara a nevoilor si asteptarilor clientilor si partilor interesate si prin indeplinirea acestora intr-un raport calitate - pret accesibil;

Cresterea competitivitatii produselor si serviciilor prin utilizarea de tehnologii si echipamente performante;

Cresterea gradului de constientizare a personalului in domeniul calitatii si dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor;

MEDIU

Grija fata de mediul inconjurator prin imbunatatirea indicatorilor de performanta pentru factorii de mediu aer, sol, apa, pentru adaptarea si diminuarea schimbarilor climatice, precum si pentru protectia biodiversitatii si a ecosistemelor si analiza pentru finalul ciclului de viata;

Aplicarea masurilor adecvate pentru indeplinirea obligatiilor sale de conformare ,pentru prevenirea poluarii si limitarea / reducerea impacturilor negative asupra mediului, prin utilizarea economica a celor mai bune echipamente si tehnologii.

Imbunatatirea modului actual de gestionare a deseurilor generate, adoptand prioritar tehnicile de recuperare - reciclare in detrimentul celor de tratare / eliminare;

Utilizarea cit mai eficienta si durabila a resurselor naturale si a materiilor prime;

SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

Asigurarea unor conditii de munca cu un inalt grad de securitate si sanatate in munca pentru evitarea accidentelor si imbolnavirilor profesionale a angajatiilor si a persoanelor din jur;

Evaluarea si revizuirea riscurilor de ranire si imbolnavire profesionala, astfel incit sa poata fi identificate si aplicate masurile de prevenire necesare si metode eficiente de aparare in caz de urgenta;

Acordarea respectului cuvenit fiecarui lucrator, prin consultarea, implicarea si constientizarea in intelegerea si respectarea cerintelor legale si de reglemetare aplicabile.

Obiectivele generale sunt stabilite de catre managementul PETROCONST SA, din strategia sa pe termen lung, sunt transpuse la nivelul functiilor relevante din societate, intr-un ansamblu de obiective specifice, cuantificabile si masurabile, a caror realizare se urmareste in cadrul analizelor periodice efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

In calitate de Director general, personal urmaresc si raspund de indeplinirea politicii privind calitatea, mediul si ssm si ma asigur ca prevederile acestei politici, ale Manualului Sistemului de Management Integrat cat si a celorlalte documente ale sistemului de management integrat sunt cunoscute, insusite si aplicate de intreg personalul PETROCONST SA.

Participarea la mentinerea si imbunatatirea sistemului de management integrat implementat, este sarcina de serviciu a fiecarui angajat si responsabilitate pentru toti si a fiecaruia in parte. Autoritatea si responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SMI.

Stabilim si incurajam increderea reciproca prin dialog deschis, atit cu angajatii nostri, cu clientii / colaboratorii, cu furnizorii cat si cu autoritatile legale, aceasta Politica fiind disponibila in cadrul PETROCONST SA cit si pentru public si pentru partile interesate relevante.

Constanta, 19 octombrie 2017

Director General

Viorel Constantinescu

Cod doc: MA-04, rev.03,ed.2 din 19.10.2017

Contact Us

  • +40 241 618 771
  • +40 241 614 356

+40 241 618 694

Contact Form

Connect with us

Petroconst S.A.