Petroconst

PETROCONST SA

CONSTRUCTII PETROL-GAZE

-

Declaratia de politica in domeniile calitate-mediu-ssm

Imbunatatirea SMI (sistem integrat de management al calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă ) în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN 14001:2015 si SR ISO 45001:2018 şi realizarea functionalităţii sale au devenit un imperativ prioritar în politica managerială pe care o promovăm la nivelul PETROCONST SA.

MISIUNEA PETROCONST SA

Telul nostru este sa devenim o organizatie atractiva, puternica si respectata .

Ne bazam pe atitudinea si valorile pe care le-am construit si le transmitem zi de zi partenerilor nostri de afaceri.

VIZIUNEA PETROCONST SA

 • Viziunea noastra se numeste CRESTERE prin CALITATE, prin PROTEJAREA MEDIULUI SI A OMULUI :
 • satisfacerea cerintelor clientilor şi a celorlalte părţi interesate
 • asigurarea infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzătoare a tuturor proceselor si a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite
 • conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările de mediu si de sanatate si securitatea in munca, aplicabile activităţilor desfasurate, in contextul dat.
 • îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu si a conditiilor de munca
 • prevenirea poluării si a accidentelor de munca
 • îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in munca

Tintim poziţia de lider zonal în domeniul Proiectare si executie lucrari de montaj, utilaje, echipamente, confectii si structuri metalice, rezervoare, conducte in domeniul petrolului, a gazelor naturale, apa, canalizare si altele, cat si la lucrari de constructii civile si industriale cu instalatiile aferente.

Valorile pe care le impartasim pentru realizarea misiunii noastre sunt: profesionalismul echipei PETROCONST SA, onestitatea, grija fata de client, de mediu, de om si principiul de „castig-castig”.

Astfel, furnizam servicii de calitate, la nivelul cerinţelor clientilor nostri cat si cerintelor legale şi de reglementare specifice acestui domeniu, în vederea creşterii încrederii şi satisfacţiei acestora.

Acest angajament îl realizăm în mod consecvent prin:

 • orientarea organizaţiei către satisfacerea în cea mai mare măsură a cerinţelor clienţilor noştri
 • îmbunătăţirea continuă a SMI
 • conformarea cu cerinţele legale şi reglementările în vigoare aplicabile
 • antrenarea intregului personal PETROCONST SA in directia realizarii obiectivelor societatii

Obiectivele generale sunt stabilite de către conducerea PETROCONST SA din strategia sa pe termen lung:

CALITATE

      Cresterea increderii si satisfactiei clientilor in produsele si serviciile PETROCONST SA prin definirea clară a nevoilor clientilor şi prin îndeplinirea acestor servicii într-un raport calitate – preţ accesibil

      Creşterea competitivităţii serviciilor prin utilizarea de tehnologii şi echipamente performante

      Cresterea gradului de constientizare a personalului in domeniul calitatii si dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor

MEDIU

      Grija fata de mediul inconjurator prin Ȋmbunătăţirea indicatorilor de performanţă pentru factorii de mediu aer, sol, apa, pentru adaptarea şi diminuarea schimbărilor climatice, precum şi pentru protecţia biodiversităţii şi a ecosistemelor

      Aplicarea măsurilor adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor sale de conformare, pentru prevenirea poluarii si limitarea / reducerea impacturilor negative asupra mediului, prin utilizarea economica a celor mai bune echipamente si tehnologii

      Utilizarea cat mai eficienta si durabila a resurselor naturale

SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

      Asigurarea unor conditii de munca sigure, sanatoase, cu un inalt grad de securitate pentru evitarea accidentelor, traumatismelor si imbolnavirilor angajatiilor si a persoanelor din jur

      Evaluarea, revizuirea, eliminarea si /sau reducerea pericolelor, riscurilor de ranire si imbolnavire profesionala, astfel incat sa poata fi identificate si aplicate masurile de prevenire necesare si metode eficiente de aparare in caz de urgenta

      Acordarea respectului cuvenit fiecarui lucrator, prin consultarea, implicarea si constientizarea in intelegerea si respectarea cerintelor legale si de reglemetare aplicabile.

Obiectivele generale sunt stabilite de către conducerea PETROCONST SA, din strategia sa pe termen lung, sunt transpuse la nivelul funcţiilor relevante din administraţie, într-un ansamblu de obiective specifice, cuantificabile şi măsurabile, a căror realizare se urmăreşte în cadrul analizelor periodice efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

În calitate de Director general, personal urmăresc şi răspund de îndeplinirea politicii privind calitatea, mediul si ssm si ma asigur ca prevederile acestei politici, ale Manualului Sistemului de Management Integrat cât şi a celorlalte documente ale sistemului de management integrat sunt cunoscute, însuşite şi aplicate de întreg personalul PETROCONST SA

Participarea la menţinerea si îmbunătătirea sistemului de management integrat implementat, este sarcină de serviciu a fiecărui angajat si responsabilitate pentru toti şi a fiecăruia în parte. Autoritatea şi responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea şi menţinerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SMI.

Stabilim si incurajam increderea reciproca prin dialog deschis, atat cu angajatii nostri, cu clientii / cetatenii, cu furnizorii cat si cu autoritatile legale, aceasta Politica fiind disponibilă în cadrul PETROCONST SA cat si pentru public si pentru părţile interesate relevante.

 

Constanța, 10 septembrie 2020                                                         

Director General

Adrian Rosculet

 

Contact Us

  • +40 241 618 771
  • +40 241 614 356

+40 241 618 694

Contact Form

Connect with us

Petroconst S.A.