Petroconst

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL PETROCONST S.A.

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, "GDPR") care este aplicabil din data de 25 mai 2018, PETROCONST S.A. ("Petroconst" sau "Societatea") va informeaza dupa cum urmeaza:

Pentru realizarea obiectului de activitate al Petroconst, cat si pentru executarea sau, dupa caz, reinnoirea contractelor/acordurilor/parteneriatelor incheiate de Societate, datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind sanatatea, imaginea dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre Petroconst. In consecinta, fara a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, Petroconst nu va putea sa presteze serviciile pentru care ne-ati contactat si/sau sa execute contractele in care este parte. O eventuala prelucrare ulterioara in scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunand date agregate, care nu sunt utilizate in sprijinul unor masuri sau decizii privind o anumita persoana fizica.

In cazul persoanelor juridice, Petroconst colecteaza si utilizeaza datele personale apartinand reprezentantilor legali, imputernicitilor sau altor persoane desemnate ca persoane de contact in relatia cu Petroconst.

De asemenea, Petroconst poate colecta date personale furnizate de orice persoana fizica ce solicita informatii privind produsele si serviciile Petroconst, remedierea unor defectiuni sau date ale persoanelor de contact desemnate in vederea livrarii, instalarii, furnizarii de informatii sau pentru desfasurarea oricaror alte activitati in legatura cu furnizarea serviciilor Petroconst.

Colectarea datelor personale poate avea loc prin diverse metode, in functie de modalitatea in care alegeti sa comunicati cu noi: telefonic, prin intermediul postei electronice, prin utilizarea website-ului www.petroconst.ro, prin contactarea unui reprezentant al Petroconst sau in mod direct, prin comunicarea datelor dvs. personalului nostru din teren/santier.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Petroconst pentru urmatoarele scopuri:

 • Pregatirea, negocierea si transmiterea de oferte;
 • Instalarea, activarea si furnizarea serviciilor, evolutia, starea comenzilor si livrarea echipamentelor;
 • Facturarea serviciilor si incasarea platilor;
 • Stabilirea si modificarea limitei de credit;
 • Contactarea sau informarea in legatura cu orice problema legata de servicii;
 • Intocmirea, derularea si administrarea unui contract, in functie de tipul de servicii pentru care ati optat;
 • Verificarea si recuperarea debitelor, inclusiv pentru cesiuni de creanta;
 • Furnizarea de servicii accesorii / suplimentare;
 • Marketing si scopuri statistice, in cazul in care va exprimati consimtamantul pentru acest scop;
 • Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ale altor autoritati.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza:

 • Contractului/Acordului/Parteneriatului in care sunteti parte, pe care solicitati sa il incheiati sau in baza caruia solicitati prestarea unui serviciu de catre Petroconst;
 • Consimtamantul dumneavoastra, conform Formularului de Consimtamant semnat in acest sens;
 • Unor obligatii legale.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate, dupa caz, catre: autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), furnizori de servicii, intermediari, alti subcontractori, parteneri contractuali ai Petroconst si alti destinatari imputerniciti expres de catre Petroconst, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal si cu scopurile prelucrarii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate conform celor de mai sus vor fi retinute in baza de date a Petroconst pe toata durata de executie a Contractului/Acordului/Parteneriatului ori de prestare a serviciilor si, ulterior, vor fi stocate pentru un termen cuprins intre 3 si 5 ani, calculat de la data incetarii relatiei contractuale. In anumite situatii justificate de un interes legitim sau in cazul in care pastrarea datelor cu caracter personal colectate este necesara in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, Petroconst va pastra si prelucra anumite date pe o perioada mai lunga de timp, insa fara a depasi durata maxima prevazuta de lege.

Incepand cu 25 mai 2018, aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul GDPR:

 • Dreptul de Acces - puteti solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de Rectificare sau de actualizare - puteti solicita Petroconst sa corecteze datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de Stergere - puteti solicita Petroconst sa stearga datele dvs. cu caracter personal, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele temeiuri:
  • Atunci cand datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • Va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si daca nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Va opuneti prelucrarii in scopuri de marketing direct;
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a respecta obligatia legala in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Petroconst;
 • Dreptul de Restrictionare - puteti solicita Petroconst sa restrictioneze modul in care prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele:
  • Contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioada care sa permita Petroconst sa verifice exactitatea datelor dvs. cu caracter personal;
  • Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si solicitati in schimb restrictia de utilizare a acestora;
  • Asociatia nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ele sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie;
  • V-ati opus prelucrarii in conformitate cu dreptul de a obiecta, in asteptarea verificarii daca temeiurile legitime ale Petroconst prevaleaza asupra temeiurilor dvs.
 • Dreptul la Portabilitate - puteti solicita Petroconst primirea datelor dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent, prelucrabil automat sau, in masur in care este posibil din punct de vedere tehnic, sa transfere datele dvs. cu caracter personal catre o alta organizatie;
 • Dreptul de a obtine confirmarea cu privire la faptul ca datele cu caracter personal referitoare la Dvs. sunt sau nu prelucrate si comunicate intr-o forma inteligibila;
 • Dreptul de va modifica sau retrage consimtamantul. Acest drept se aplica numai daca a fost colectat consimtamantul dvs. - va puteti retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru care v-ati dat consimtamantul, fara a aduce atingere legalitatii consimtamantului dat inainte de revocare;
 • Dreptul la opozitie - puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal care va privesc, cu exceptia cazului in care Petroconst demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea;
 • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii;
 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
 • Dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va rugam ca, in cazul in care, indiferent de motiv, ne transmiteti (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Petroconst la adresa de e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si/sau la adresa postala mentionata in antet.

Contact Us

  • +40 241 618 771
  • +40 241 614 356

+40 241 618 694

Contact Form

Connect with us

Petroconst S.A.